Hälsosamma företag

Att skriva om hälsosamma företag innebär inte bara att företaget i sig ska vara hälsosamt utan även de som arbetar på företaget. Arbetsmiljöverket ställer idag höga krav på arbetsgivare att arbetsmiljön ska vara tillfredsställande på en arbetsplats. För att få ett hälsosamt och framgångsrikt företag så gäller det att personalen också trivs på sin arbetsplats och gör sitt yttersta för företaget.

Det är många gånger en fråga om att ge och ta mellan företagare och anställda. Genom att få känna att man får något från företaget så ger man gärna något tillbaka och tvärtom. Företaget Arbetsglädje har insett hur viktigt detta är så det åker land och rike kring med olika förlösningar om vikten att ha roligt på jobbet. Nu är det inte frågan om att det ska vara någon cirkusclown som ska roa på arbetstid utan att man tillsammans hittar metoder och möjligheter till ett stimulerande samarbete på arbetsplatsen.

Visst kan trevliga sammankomster som After Work och annat stärka den arbetsgemenskap man har men många gånger så är det det dagliga arbete som man gör tillsammans som är viktigt att det fungerar utan större gnissel kollegor emellan. Att hitta den arbetsglädjen kanske inte alltid är lätt att finna och där kommer Tomas Eriksson, Johan Stenlind och deras företag Arbetsglädje in i bilden. Boka en föreläsning i ämnet eller någon form av teambuilding eller Kick Off där de medverkar med sin kunskap.