CE märkning för er som säljer vissa byggprodukter

CE-märkning är en förkortning för Conformité Européenne. Det är en produktmärkning som vi använder inom den Europeiska unionen. Syftet med CE-märkning är att visa att en viss produkt uppfyller de krav som finns.

Därför är CE-märkning viktigt

Direktiv om CE-märkning handlar om att tillverkaren ska försäkra att deras produkt uppfyller alla krav som rör hälsa, miljö och säkerhet. Med en CE märkning får ett företag möjlighet att fritt ägna sig åt försäljning på marknaden.

Det här innebär alltså att utan en CE-märkning, kan det bli svårare för företag att bedriva en framgångsrik verksamhet inom den Europeiska unionen. Tänk också på att det finns tillfällen då en CE-märkning är obligatorisk. Det är när en produkt är omfattad av EU-specifikationer som explicit kräver att det finns en märkning.

Få hjälp med CE-märkning

Ett företag är dock skyldigt att först kontrollera om en produkt måste bli testad av ett oberoende organ inom EU. Om det här inte behövs kan företaget själv sätta en CE-märkning på sin produkt, så länge som alla EU-krav är uppfyllda.

Det tillkommer dock arbete, så som att sammanställa teknisk dokumentation som visar att produkten verkligen uppfyller kraven. För att få bra information online om hur ni som säljer byggprodukter kan få hjälp med CE-märkning är det bara att besöka EU-parlamentets informationssida.